Röda vita rosen

Röda vita rosen

Röda vita rosen är en riktig äventyrslek när man är ett gäng barn eller ungdomar. För att leken ska fungera behöver man vara minst 6 personer och helst över 6 år. Röda vita rosen lekar man utomhus på ett ganska stort område.

Innan man börjar behöver man en skatt. Så leta fram en fin sten eller någonting annat skojigt.

Börja med att dela upp alla deltagare i två lag. Det ena laget blir röda rosen och det andra vita rosen. Ett lag börjar med att gömma skatten och tänk på att alla i laget måste veta var skatten är gömd. Det andra laget ska vänta under tiden det andra laget gömmer skatten.

När skatten är gömd ropar det laget som har gömt skatten högt så att motståndarlaget hör det. För att man ska kunna hitta skatten så ska laget som letar efter skatten tillfånga ta medlemmar i det andra laget. När en deltagare är fångad så måste denne berätta EN ledtråd om var skatten är gömd. Desto fler deltagare laget fångar ju fler ledtrådar får man.

När det ena laget lyckats hitta skatten så släpps fångarna fria och man byter så att det andra laget får gömma skatten.

Kommentarer

Utvalda produkter