Byta träd

Byta träd

Hitta ett antal träd som står några meter i från varandra, lika många som ni är deltagare minus ett. Se till att alla vet vilka träd som är med i leken. Varje deltagare, utom en, väljer ett träd och ställer sig vid det.

Nu gäller det för den som inte har något träd att ta ett av träden från de andra. Men hen får bara ta ett träd om det är ledigt, dvs att ingen nuddar det.

De andra deltagarna ska försöka byta träd med varandra, utan att låta den som saknar träd hinna emellan och ta något av träden.

Om man blir utan träd får man själv försöka ta tillbaka ett träd.

Utvalda produkter